Skip to content

Variations on Laban

Collages Variations on Laban, exhibited as part of the show “Å bære tegn” for Møllebyen Litteraturfestival, 2012.

Kunstnergruppen Ytter, bestående av Julie Lillelien Porter, Anngjerd Rustand og Anne Marthe Dyvi, deltar på festivalen med utstillingen

Å bære tegn. De svarer dels med motspørsmål:

– Dette spørsmålet må vi først besvare med et nytt spørsmål som vi i Ytter er ganske opptatt av: Hva er politisk? Som vi selv ser det er livet politisk – å leve i «polis». Vi påvirker de relasjonene vi inngår i, være seg i familie, kollegiet eller generell væren i et samfunn. Og ikke minst lar vi oss påvirke. Det er slik eksistensen til enhver tid bekreftes. Til spørsmålet om «Alfabet» er nøytralt eller politisk, kan vi heller ikke unngå å stille et til: Nøytralitet, hva er det? Et kulturarrangement vil slite med å være nøytralt med en gang det har et program og deltakere. Finnes det nøytral litteratur eller kunst? «Alfabet» er ikke som vi ser det i seg en dominerende politisk overbygning, men en romslig paraply for presentasjon av kunst og litteratur. I arbeidet med denne utstillingen har vi beveget oss inn på det som har med tegn å gjøre – de kroppslige og visuelle uttrykkene som bærer betydningen, og derfra er veien kort til å ville utforske hvordan språket, meningen og kommunikasjonen brytes ned og bryter sammen, altså det motsatte av det ordnede og forståelige alfabetet som vi liker å tro på. Kroppens tilstedeværelse (eller fravær), betydning og begrensninger ser ut til å ha blitt sentralt i utstillingen. Der kommer vi tilbake til å være i «polis» – vi er her også med kroppen, tar plass. Slik kunsten og litteraturen gjør det, tar plass. Alfabetet er et «alt», et alfa og omega, og «Alfabet» kan virke som et ambisiøst tema å velge for en litteraturfestival. Kan man romme alt? Med overbygningen «Alfabet», mener Ytter at festivalen tar plass, og at det i seg selv er politisk, sier Porter, Rustand og Dyvi.

Variations on Laban, ink and paper collages, 2012

variations1 Variations1 Variations3