Skip to content

Random Constellation Drawings

Videoanimation exhibited at Cupola, Visningsrommet USF 2009.

Som en oppfølger til fjorårets sommerprosjekt har Visningsrommet USF i Bergen denne sommeren latt den bergensbaserte kunstnergruppen Ytter, som for øvrig driver nettstedet ytter.no, innta lokalene med prosjektet Cupola.

Vilde Andrea Brun, Anne Marthe Dyvi, Frøydis Lindén, Julie Lillelien Porter og Anngjerd Rustand fra Ytter har i løpet av sommeren gjort galleriet påfallende grønt, med dyrking av tomater i de store vinduene – og med driften av et «plantehotell» hvor folk har kunnet levere inn sine egne stueplanter for stell og pleie gjennom sommerferien, noe som skaffet dem en viss medieoppmerksomhet ved oppstart tidligere i sommer.

Gruppen har riktignok ikke bare behandlet visningsrommet som veksthus, de har gjennom sommeren også budt på en rekke filmvisninger og videoinstallasjoner samt opplæring i brødbaking, og brukt lokalene til kunstproduksjon og redaksjonsvirksomhet.

Deler av utstillingen er altså spiselig, og på lørdag, 14. august, inviterer Ytter på avslutningsmiddag i galleriet, med servering av tomatsuppe laget av utstillingens egne ingredienser, visning av videoarbeider samt servering av Bloody Marys og rødvin.

Mariann Enge, Kunstkritikk.no, Sommeravslutning med Ytter