Skip to content

Kom la oss drepe tyngdens ånd

2012

Rad#4 – Kom la oss drepe tyngdens ånd / Mesterlektien er et sekstimers kunstarrangement i Latinskolen fra 1706, i Mesterlektien, 16. juni kl 18.00 – 24.00.

Programmet består av opplesninger fra tekster valgt ut av et antall inviterte lesere. Utvalget er igjen satt sammen til en komposisjon av opplesning, foredrag, lyd, musikk, mat, performative grep, poesi og film.

Filosofen Augustin beskriver i sine “Bekjennelser” det første mennesket som bedrev “stille lesning” – munken Ambrose. Denne revolusjonerende oppdagelsen – å lese inni seg, endret for alltid vårt forhold til tekst og kunnskap og hva læring er. En splittelse oppstår hos Ambrose mellom stillelesning og høytlesning. Tekstene før Ambrose var uten mellomrom mellom ordene, som lange kjeder av bokstaver. I stillheten flyter ordene og bokstavene over i hverandre, verden fremstår som fremmed og forlatt, men så, idet man åpner munnen og snakker ut, får teksten med ett form og blir levende.

Medvirkende: Anne Margrethe Konow-Lund, Julie Lillelien Porter, Yngve Pedersen, Kristin Taarnesvik, Steinar Bøyum, Trond Søbstad, Ole Mads Sirks Vevle, Espen Sommer Eide og Anne Marthe Dyvi.

Kom, la oss drepe tyngdens ånd

20120619-18204_9-bord 20120619-18204_5-boeker 20120619-18204_7-publikum

 

 

 

 

Opplesninger ved Kristin Taarnesvik og Julie Lillelien Porter fra:

Levende Musikk, Carl Nielsen 1948

Sosialpsykologi, Leon Mann 1969

Hvordan forlenge din ungdom, Dr Clement G. Martin 1988

Atomene, forskningens vei mot ukjent land, Egil A. Hylleraas 1947

Atomfysikk for hvermand, Dr Maxwell Leigh Eidinoff og Hymna Ruchlis, MCMXLVIII

Jorden rundt på tyve år, Anton Mohr 1940

William Blake, Digter-kunstner-mystiker, Vilh. Grønbech 1933

Det mannlige hormon, Paul De Kruif 1947

Alladin eller den forunderlige lampe, Adam Oehlenschlager, MDCCCXCVIII

Insektsstater, Fridthjof Økland 1944

Den såkalte ondskap, Konrad Lorentz 1968

Min hjemmekur, O.Olvik 1924

Kinsey- rapporten, Kvinnens seksuelle vaner og adferd 1954

The Mastery of movement, Rudolf Laban 1950

Kompendium i Rorschach-metodikk, 2001

The sublime, Documents of contemporary art, Edited by Simon Morley 2010

Vi Vet, fra forskningens og vitenskapens verden, Red Gutorm Gjessing, Karl Evang, Gunnar Randers 1952

Bioenergetiske kroppsøvelser, Alexander Lowen & Leslie Lowen 1977

The Natural contract, Michel Serres 1992

Arne Treholt, Alene 1985

Anarkistisk lesebok, Mads Strand & Hans Petter Aastorp 1970

Labans principles of Dance and movement notation, Roderyk Lange 1975

Seksuallivet i Sovjetunionen, Prof., dr. Med. Mikhail Stern & Dr psych. August Stern 1979

Writing on drugs, Sadie Plant 1999

The size of the universe, F.J Hargreaves 1948

Sense and nonsense in psychology, H.J. Eysenck 1957

A history of magic, witchcraft and occultism, W.B.Crow 1968

Culpeper’s complete herbal, Nicholas Culpeper

Astrologisk leksikon, Thomas Beck 1993

Gynækologi og obstetrikk 2, dansk sykeplejeråd 1987

Elements of psychology, fourth edition 1982

Hjemmenes universitet, religion, filosofi, psykologi, jord, planter, dyr 1960