Skip to content

Julie is not a vandal

Textpiece commissioned for the publication ODDS, 2012.

 

GINGERBREAD (Annette’s) 1oz lard 1oz marg 4ozs sugar 41/2 ozs treacle ie: 2 heaped tablesps. 1 egg 1 teas. each salt bicarb ginger 6 ozs plain flour 1 small cup boiling water Method: melt lard & marg. add other ingreds in above order, making a sloppy mess that looks as if it will never cook (don’t put egg in until mixture has cooked a little) line a cake tin 51/2” square. cook 180 for 45 mins. The conventional oven smokes! fan oven 150 for 20 mins 140 for 20 mins. Glada Blad, Sven Fristedt / trykket av Borås Väfveri AB 1960-t. Hassel, 1959. Viola Gråsten Ljungbergs i floda. Pen 1-roms leilighet nær sentrum. Heis i bygget. Textr Ytter. Hey! Tommy Olsson 1. ceci n’est pas une pipe 2. Exit Wound #1 3. Exit Wound #2 4. A site specific lecture on dignity #2 5. Ground zero. PREMISS. Porno-skandale i Kunstforeningen. JULIE IS NOT A VANDAL. I am a camera. The photo book. Richard Serra. Afsnit XX: De store planer. Londons arealmessige udvikling 1840-1929. 1: 800 000. Jfr. side 114-119. Skomager Kalleklev. Akadeemia. Solveig. ART IST KUKU NUUT. PORTER 225. Park Hotell. ART MUST BE BEAUTIFUL. Akademisk frihet er utrydningstruet. Timian. Løpstikke. ab ore pendens (lat.), hengende ved (en talendes) lepper. ABRACADABRA BRACADABR RACADAB ACADA CAD A Abracadabra, trylleformular kjent fra oldtiden, tidligere brukt mot feber, skrevet på et firkantet stykke papir, båret om halsen. Betegner nå meningsløst, intetsigende snakk. Holberg har skrevet en komedie, Abracadabra, en satire mot overtro. Afasi. Camera Obscura (lat. mørkt kammer), forløper for fotografiapparatet og projeksjonsapparatet (episkopet). Isometrisk, betegnelse på et krystallsystem, også kalt det kubiske eller regulære system. De forskjellige krystallsystemenes aksekors med eksempler på krystallformer fra hvert system. Kubiske (regulære, isometriske) system, tre like lange akser som står loddrett på hverandre. Krystallen viser en kombinasjon av oktaeder og terning. Tetragonale system, tre akser som står loddrett på hverandre og hvorav to er like lange (a1 og a2). Krystallen viser en kombinasjon av et prisme og en bipyramide. Heksagonale og trigonale system, en hovedakse c står loddrett på tre like lange akser a1, a2 og a3, som danner en vinkel på 120 grader med hverandre. Den venstre krystallen viser sekstallig symmetri (heksagonal) og den høyre krystallen tretallig symmetri (trigonal). Rombiske system med tre akser av ulike lengder som står loddrett på hverandre. Som eksempel er vist en rombisk krystall av svovel. Monokline system med tre akser av ulike lengder og en skjev vinkel ß mellom a og c. Eksempel: monoklin krystall av et pyroksen- mineral. Triklinesystem, tre ulike lange akser som danner skjeve vinkler med hverandre, eksempel: triklin krystall av mineralet rhodonitt. Kubus. Kunstig horisont, speilende overflate på kvikksølv i et kar, brukes ved måling av et himmellegemes høyde med sekstant. Kunstig horisont brukes når den naturlige horisont ikke kan observeres. Kvalme, ubehagelig følelse i mageregionen, ledsaget av dårlig matlyst og ofte fulgt av brekninger. Kvalme utløses gjennom irritasjon av et sentrum i hjernen. Det er et hyppig symptom ved en rekke organiske og nervøse sykdommer. Mest kjent er kvalme ved forgiftninger (alkohol, nikotin), sjøsyke og svangerskap. WOMEN UNITE NATIONAL DEMONSTRATION. LABYRINT. Siktede ser på arrestasjonen som et eksempel på hvor flytende grenselandet mellom diplomati, journalistikk, politikk og det som fortsatt betegnes som etterretning er. Grensene er uklare. Når blir undersøkende jounalistikk etterretning og ikke journalistikk? Hva er forskjellen på internasjonalt diplomati og utenrikspolitikk? Fungerer diplomatiet politisk i sin innrapportering? Er de grunnlag for mistanke om ulovlig etterretningsvirksomhet når diplomater eller politikere som representerer ulike samfunnsystemer spiser lunsj eller middag sammen? Er det en selvfølge at denne type samtaler skal innrappporteres til overrvåkningssjef? Er man ikke da i ferd med å opprette tilstander som man i annen sammenheng stiller seg kritisk til? Universitetsbiblioteket Humanoira. Paracet. Smertestillende, febernedsettende. Det trengs like mye saksbehandling for å frede ett tre som å frede en hel nasjon. Fine trær. Lovverk er bare en måte å beskytte trær på. I Frankrike jobber interesseorgansiasjonen Arbre med å gi stjernestatus til trær eller grupper av trær. De utgir sin egen liste over “arbrea remarquables”, bemerkelsesverdige trær, og deler ut hedersbevisning til trær som er spesielt fine eller viktige. LA LUNE. Tollbodallmenningen. Paradise Kolonial.Urdihuset, tidligere kalt Uren, ligger i Michael Krohnsgate 62. Det var trolig stadskonduktør Ole P.R. Høegh som en gang mellom 1834 og 1848 tegnet huset i senempiristil. Bygningen har én full etasje, en retangulær med enkelt valmtak, brutt av en tempelgavl båret av fire søyler med doriske kapiteler. Det som idag er hovedinngangen, var i utgangspunktet døren til hagen. En gang lå Urdi idyllisk og landlig til, men i 1915 ble det anlagt bilvei rett foran bygningen. Huset ble fredet i 1927. Urdi har vært i privat eie, men har også huset Bildende Kunstneres Forening Hordaland, Kunstnersamfundet i Bergen og Bergen Parapsykologiske forening. De mest kjente eierne var kunstnerparet Frida og Olav Rusti. Idag blir bygget brukt som atelier, galleri og kafé. I implore your pity, You, the only one I love. From the depth of the dark abyss where my heart fell. It is a mournful universe with a leaden horizon, Where horror and blasphemy swim in the night. A sun without heat hovers about for six months. And the other six months night covers the earth, It is a country more bare than the polar land, no beasts, no streams, no green no woods! For there is no horror in the world which surpasses The cold cruelty of that icy sun And that vast night similar to the old Chaos; I envy the fate of the lowest animals Who can sink into a stupid sleep, Because the skein of time is so slow to unravel! ANDROID IPHONE