Skip to content

Forbannelsen

Forbannelsen er i sin essens en pakt. En forbannelse er en usynlig men kraftig sammenkobling mellom samtid og fremtid, mellom makt og avmakt, mellom ens plass i og påvirkning av samtiden, og mangelen på samme. Vi er her. Det er fordømt.

I Telemark Kunstsenter artikuleres denne dommen gjennom fem kunstverk, dømt til sameksistens av fem kunstnere fra kunstnergruppene Ytter og KNIPSU. Over tid har vi utforsket metoder for samarbeid og brytning. Gruppedynamikken danner rammer for kunstproduksjon og motarbeider individuell tankegang. Tilbake står et samhold, som til tross for ulikheter i kunstneriske uttrykk og personlighet fremkaller en forløsende friksjon. Dette samspillet er avgjørende for prosjektet og legger premissene for resultatet. Vi møtes i tekst, tegning, maleri, skulptur, film og fotografi. Enhver avgjørelse diskuteres kontinuerlig.

Historisk, og spesielt i religiøse tekster, er forbannelser brukt som maktutøvelse og kontroll. Og i folketroen er forbannelsene både moralske rettesnorer og konsentrasjoner av frykt. Det er en intellektuell eller språklig konstruksjon som opprettholder seg selv. Artikuleres den, eksisterer den. Selv en negasjon av en forbannelse gjør den gjeldende.

Forbannelser er interessante fordi de beskriver menneskets vesen, men de er også relevante på et mer kompleks nivå; de beskriver former for tilslørt maktutøvelse mennesker og makter i mellom. Dette ser vi svært relevant for en samtid der skjult maktutøvelse avsløres, som eksempelvis seksuelle overgrep, men som faller for samme maktesløshet på grunn av språk og diskurs. Med iboende forbannelser veltes forsøk for utvikling og renselse. Menneskekulturen spenner sine egne ben.

Med Forbannelsen ønsker vi å løfte frem det usynlige. Og å våge oss på en diagnose av verden. Den er forbannet.

The De-aligned Body, 2018