Skip to content

Eplebiten i Snøhvits hals

Gestikulerende skulpturpark på Prosjektrom Carl Berner, august 2012.

Med en eplebit i halsen kommer ikke ordene frem, – man må ta i bruk alternative medier og språkføring. Når vi ikke klarer å overføre mening med det muntlige eller skriftlige språket tyr vi til gestikuleringen, der vi bruker form og går over til et fysisk uttrykksregister.

Som sådan er skulpturen et fysisk uttrykk. I utstillingsperioden på Carl Berner T-banestasjon, ønsker Ytter, gjennom en tredimensjonal collage-metodikk, å utnytte at de romlige elementene vi tar med oss inn, befinner seg i et lukket rom. Det lukkede rommet utspiller seg som et titteskap med innsyn. Som publikummer har man ikke mulighet til å gå inn i utstillingen og fysisk oppleve den. Man er tvunget til å omgås det tredimensjonale fra et todimensjonalt utgangspunkt.