Skip to content

Because I love you

Sculpture, part of Eksperiment SUS I, 2009

Semund Svelle, initiativtager, om prosjektet:

“Ideen til dette eksperimentet kom fra følgende situasjon: Min far eier en fiskeoppdrettsdam på fjellet. Dammen hadde ikke vært i bruk på mange år. Demningen var ødelagt. Vegetasjon gjenerobret det tidligere kultiverte landskapet. Det som for mange år siden hadde vært bunnen av et 10 mål stort vann var forvandlet til et myrlandskap. Langt siv vaiet i vinden, myra gynget hvor man spaserte. Man kunne synke, forsvinne ned i torv skapt rett etter sist istid. Mens jeg sto der med myr overnavlen, gjørma sydet fortsatt mellom tærne, for jeg sank fortsatt, bestemte jeg meg for SUS. Navnet SUS som ikke er en forkortelse, men beskrivelse av lyd. En metafor skrevet med store ropendebokstaver, SUS! Nesten stillhet, tanken om kunstverkene i landskapet, noe som forstyrrer luftmassene litt slik at man får turbulensen vi oppfatter som svak lyd. Betydningen av navnet var den første og største begrensningen Vilde og jeg formidlet i invitasjonen til kunstnerene som vi ønsket skulledelta. Demningen var reparert og tett, det regnet stritt, vann flommet og heverter sugde vannmassene over demningen ut av dammen. Det fungerte. Alt var allikevel vått da vi begynte workshopen. Prosjektet var definert som som et eksperiment. Det var dermed åpenbart at vi inviterte til å gjennomføre innovative arbeider med usikre utfall. Visjonen om vannmassene som poetisk skulle komme å drukne området, var et viktig kriterium vi ønsket alle skulle ha i minne ved utformingen av sine individuelle prosjekter.

Because I love you, 2009