Skip to content

The Reconstruction

2011

Et nulldokument er betegnelsen på et dokument som i offentlig forvaltning er blitt arkivert i en egen mappe for nulldokumenter. Slike dokumenter har av ulike årsaker vært unntatt frapartsinnsyn, og dokumentene har i mange tilfeller ikke blitt journalført.

Et nulldokument er betegnelsen på et dokument som i offentlig forvaltning er blitt arkivert i en egen mappe for nulldokumenter. Slike dokumenter har av ulike årsaker vært unntatt frapartsinnsyn, og dokumentene har i mange tilfeller ikke blitt journalført. Dokumentene inneholder gjerne sensitive personopplysninger og/eller anonyme tips, men det kan også være opplysninger som åpenbart ikke har betydning for saken.

Hvis man bruker denne typen dokument som et bilde på det unnlatte, det usynlige, det feiltolkede, og det konstruerte kommer vi inn på det som skal vises på Rad#3. Litteratur, dramaturgi og fiksjon som bærer og formidler av informasjon og agenda. I retten finner vi litteraturen, i litterraturen finner vi retten. De bekrefter hverandre med sine liknende metoder og virkemidler, og står sammen om å skildre samfunnet, men med ulik status hos borgerne. Retten er sannhet; rettferdigheten. Litteraturen er mulighetene; der påstandene tolkes for å nå den tilnærmede sannhet. For å kunne se de ulike sannheter.

rad_3-copy2rad_2-copyreconstruction1_100dpi